Sisyphus Brewing

712 Ontario Ave. W., Minneapolis, Minnesota

sisyphus.jpg
712 Ontario Ave. W., Minneapolis, Minnesota
Open M-W 3-10 p.m. Thu 3-11 p.m. F-Sa 12 p.m.-12 a.m. Su 12-5 p.m.
Taproom
Loring Park, Minneapolis
Dog-friendly, Entertainment, Outdoor Seating